פרויקט פקולטה לניהול

הקמת מבנה מנדל למנהיגות חברתית (בניין 14) בקריית האוניברסיטה ע”ש משפחת מרקוס.

הקמת מבנה כיתות,מעבדות מחשבים, משרדים וחדרים, ומערכות אלקטרומכניות.

מנהל פרויקט-שלומי אלתנני 054-6691664